I Crossing Circles specialiserer vi os i nye innovative metoder til selvledelse og formålsbaseret lederskab. 
Vi kommer gerne ud til jer med foredrag eller workshop.

V

ores foredrag er livlige og engagerende og giver jer unik inspiration til udviklingen af jeres virksomhed

Vores foredrag er livlige og engagerende og giver jer unik inspiration til udviklingen af jeres virksomhed

Med vores baggrund som scenekunstnere og med den dybe vægt i de værktøjer vi bruger, får vores foredrag et særligt touch, som gør, at vi kan love jer en både underholdende og dybt engagerende oplevelse.

Vores foredrag er præget af filosofisk og organisatorisk vid, udsyn og indsigt. Vi vender begreber og vanetænkning på hovedet og udfordrer jer på grundlaget for jeres forretning.

Hvorfor er der brug for jeres produkt? Hvad motiverer jer til at gøre, hvad I gør? Hvad er jeres drømme for jeres organisation? Hvad er jeres drømme for verden? Hvordan kan I skabe den organisation og den verden, som I bærer i hjertet?

Den Sociokratiske Cirkelmetode

Med sociokrati optimeres ansvaret, ejerskabet og motivationen og giver medarbejderne den autonomi og indflydelse, som tiltrækker de mest kompetente og kreative. Samtidig etableres den stærke kvalitetssikring, som gør selvledelse mulig.

Demokratiets Fortid
& Fremtid

Til alle politiske entreprenører derude:
Det liberale demokrati er ikke historiens afslutning. Før demokratiet var der også kollaborative samfund. Og hvis du spørger, hvad der kommer efter demokratiet: Ja, hvilken fremtid vil vi skabe selv?

Det Formålsbaserede Lederskab

Hvorfor gør I, hvad I gør? Det er det spørgsmål, som  først må besvares, før I kan finde ind til, hvordan I får en sund forretning. Hent inspiration i nogle af verdens mest succesfulde ventures, når vi udfolder, hvordan jeres ‘hvorfor’ er altafgørende for jeres succes.

Forudsætninger For Forandring

Enhver forandring rummer en stor utryghed. Hvad er vi på vej ind i? Hvad er risiciene i løbet af processen? Kommer vi til at ødelægge det, der fungerer nu? Lær, hvordan I kan finde grundlaget for forandring gennem Teori U. Forretningsmæssigt, socialt, mentalt.