Målet med at føre forretning bør ikke være bare at gøre forretninger med alle og enhver. Du bør fokusere på de mennesker, der tror på det samme, som du gør. Når vi kun gør forretninger med dem, der tror på vores HVORFOR, opstår der nemlig tillid. – Simon Sinek

Vores foredrag er livlige og engagerende og giver jer unik inspiration til udviklingen af jeres virksomhed

Med vores baggrund som scenekunstnere og med den dybe vægt i de værktøjer vi bruger, får vores foredrag et særligt touch, som gør, at vi kan love jer en både underholdende og dybt engagerende oplevelse.

Vores foredrag er præget af filosofisk og organisatorisk vid, udsyn og indsigt. Vi vender begreber og vanetænkning på hovedet og udfordrer jer på grundlaget for jeres forretning.

Hvorfor er der brug for jeres produkt? Hvad motiverer jer til at gøre, hvad I gør? Hvad er jeres drømme for jeres organisation? Hvad er jeres drømme for verden? Hvordan kan I skabe den organisation og den verden, som I bærer i hjertet?

Den Sociokratiske Cirkelmetode

Med sociokrati optimeres ansvaret, ejerskabet og motivationen og giver medarbejderne den autonomi og indflydelse, som tiltrækker de mest kompetente og kreative. Samtidig etableres den stærke kvalitetssikring, som gør selvledelse mulig.

Demokratiets Fortid
& Fremtid

Til alle politiske entreprenører derude:
Det liberale demokrati er ikke historiens afslutning. Før demokratiet var der også kollaborative samfund. Og hvis du spørger, hvad der kommer efter demokratiet: Ja, hvilken fremtid vil vi skabe selv?

Det Formålsbaserede Lederskab

Hvorfor gør I, hvad I gør? Det spørgsmål må I kende svaret på, før I kan finde ind til, hvordan I får en sund forretning. Få en dybere forståelse for hvad der virkelig driver verden, når vi udfolder, hvordan jeres ‘hvorfor’ er altafgørende for jeres succes.

Forudsætninger For
Forandring

Enhver forandring rummer en stor utryghed. Hvad er vi på vej ind i? Hvad er risiciene? Kommer vi til at ødelægge det, der fungerer nu? Lær, hvordan I kan finde grundlaget for forandring gennem Teori U. Forretningsmæssigt, socialt, mentalt.