En maskine lærer ikke af eller tilpasser sig sit miljø. Men tilpasning er selve essensen af alle levende væsener. Maskiner producerer blot, de kan ikke innovere, hvorimod levende væsener ligefrem kan drømme om og skabe en sundere fremtid – John Mackey

Vores foredrag er livlige og engagerende og giver indsigt i paradigmet for fremtidens organisation

Med den dybe faglige vægt i de værktøjer vi bruger, og med vores stærke akademiske baggrund, har vores foredrag både udsyn og tyngde, så I som tilhørere vil opleve både at få udvidet jeres horisont og have konkrete redskaber at arbejde videre med.

Vores foredrag er præget af filosofisk og organisatorisk vid, udsyn og indsigt. Vi vender begreber og vanetænkning på hovedet og udfordrer jer på grundlaget for jeres organisation.

Hvorfor er der brug for det, I sælger? Hvad motiverer jer til at gøre, hvad I gør? Hvad er jeres drømme for jeres organisation? Hvad er jeres drømme for verden? Hvordan kan I skabe den organisation og den verden, som I bærer i hjertet?

Den Sociokratiske
Cirkelmetode

Med sociokrati optimeres ansvaret, ejerskabet og motivationen og giver medarbejderne den autonomi og indflydelse, som tiltrækker de mest kompetente og kreative. Samtidig etableres den stærke kvalitetssikring, som gør selvledelse mulig.

Demokratiets Fortid
& Fremtid

Til alle politiske entreprenører derude:
Det liberale demokrati er ikke historiens afslutning. Før demokratiet var der også kollaborative samfund. Og hvis du spørger, hvad der kommer efter demokratiet: Ja, hvilken fremtid vil vi skabe selv?

Det Forpligtende
Folkestyre

Før vi fik demokratiet, havde vi tingstyret. Hver landsby, hvert herred og hver landsdel mødtes på tinge og traf deres beslutninger i samtykke. I dag er vi ved at genfinde denne styreform og finde ud af, hvor den på flere steder var demokratiet overlegen.

Den Organiske
Organisation

Forestil dig en organisation, der som en levende organisme kan respondere på forandringer i alle sine led, kan vokse i alle retninger, og hvor hver celle samtidigt fungerer som en helt autonom enhed og gør alt, hvad den gør, for organisationens bedste. 

Forløb: Foredrag ca. 60-90 min. Q&A ca. 30 min.
Pris: 5000,- (ekskl. moms)

Er du interesseret?

Så kontakt os endelig for at høre mere om de enkelte foredrag. 
mail@crossingcircles.dk – 20 68 10 12
Vi tilbyder hvert foredrag som online foredrag på Zoom for op til 300 deltagere.