Vores opførsel afgøres af den til enhver tid fremherskende beslutningsmetode. – Gerard Endenburg

Nøglen til forandring er trefoldig

Vi ønsker brændende at hjælpe enhver type organisation med at omstille til det virke, som er mest sandt og vigtigt for lige den organisation og de mennesker, der udgør den. 

Derfor tilbyder vi ikke vores værktøjer som en færdigsyet løsning, men starter med:

 1. at analysere detaljeret på, hvilke behov og udfordringer netop jeres organisation har.
 2. Dernæst engagerer vi hele organisationen i at definere, hvordan I sammen kan tage hånd om disse udfordringer.
 3. Først da vil vi rådgive jer direkte i implementeringen af de redskaber og strukturændringer, I har brug for.

Den forandrende tretrinsraket

 1. Identificering og analyse af behov og udfordringer.

 2. Facilitering af inddragende processer og afdækning af forandringsmuligheder.

 3.  Implementeringsrådgivning, undervisning og support
  så længe, I har behov for det.
 1. Identificering og analyse af behov og udfordringer.

 2. Facilitering af inddragende processer med interne og eksterne interessenter for at identificere forandrings-muligheder.

 3.  Implementerings-rådgivning, undervisning og support så længe I har behov for det.

Tiltræk Nye Kunder

Lær at fokusere jeres markedsføring gennem brugerdreven innovation. Opdag, hvilke værdier kunden selv ser i produktet, og afdæk den fælles  mission, som I vil invitere jeres kunder med ud på.

Selvledelse

Høst det fulde potentiale af jeres organisation ved hjælp af selvledelse. Vi hjælper jer med at gennemskue virvaret af self-management metoder, guider jer uden om faldgruberne og fører jer ved hånden hele vejen.

Brug Jeres Værdier

Gå next level CSR. Brug jeres værdigrundlag til at afspejle, hvem I er – i alt hvad I gør. Find ind til jeres dybeste værdier, formål og mission, og design hele jeres praksis efter det, I står for og tror på.

Tillid & Trivsel

Lær at opbygge en tillidsfuld og tryg struktur uden at tabe kontrollen undervejs. Vi hjælper jer med at designe dén unikke organisationsmodel, som kan bringe netop jeres medarbejderes evner og talenter bedst til syne og tænde gnisten i deres øjne.

Disruption er en sindstilstand

For det utrænede blik virker verden ofte fastlåst. Det er først, når verden endnu en gang ændrer sig radikalt, at de fleste af os kan se, at det var muligt. Men for den formålsbaserede virksomhed er der et nærmest utømmeligt potentiale.

I Crossing Circles hjælper vi jer med at vurdere, om jeres innovative produkt har det, der skal til, for at kunne ændre verden. Vi ser kritisk på, hvordan det performer hos slutbrugeren, og vurderer, hvilken konkret og mærkbar værdi, det tilfører kunden. 

Dernæst hjælper vi jer med at bygge den nye selvforståelse som disruptor ind i jeres virksomhedsstrategi og markedsføring. Ofte er det de manglende ambitioner, snarere end produktet, der sætter en bremse for en virksomheds potentiale. Og hvis I vil ændre verden, så må hele verden også være jeres fokus.

Ligesom lykke kan man ikke stræbe efter succes; den må følge naturligt, og det gør den kun som en utilsigtet bivirkning ved ens personlige engagement i en sag, der er større end en selv. – Viktor Frankl

Selvledelse og sociokrati

Vi har en stor faglighed inden for sociokrati og er på vej med en dansk uddannelse i denne imponerende beslutningsmetode og organisationsstruktur.

Vi vejleder om de forskellige varianter, der findes inden for nyere selvledelsesmetoder. Det være sig Organisk Organisation, Den Sociokratiske Cirkelmetode, Sociokrati 3.0, Holacracy, Frederic Laloux’ Rådføringsprincip eller Buurtzorgs Self-Management Method.

Vi kobler overgangen til selvledelse op på jeres formål og mission og konsoliderer forandringsprocessen gennem et bredt ejerskab hos samtlige medarbejdere til den nye struktur.

For os er sociokrati et mindset: Et mindset om at alle behov tæller, til enhver tid. Behovene hos dem vi tjener, behovene hos dem, som arbejder sammen, behovene for alt indbyrdes afhængigt liv på planeten og for de fremtidige generationer. – Ted Rau