“Spørgsmålet er ikke, hvordan man kan lave bedre regler, men hvordan man kan styrke mulighederne for teammedlemmerne, så de har mindst muligt behov for anvisninger oppefra.” – Jos de Blok

Kvaliteten af vores kurser er vores højeste prioritet

I samarbejde med den internationale NGO, Sociocracy For All, tilbyder vi live uddannelse i sociokratisk selvledelse for dine medarbejdere eller dig selv i tre niveauer: Practitioner, Facilitator og Trainer. Alle uddannelserne er nøje designet til at give dig hands-on erfaring med metoden og få den dybe erfaring der ligger i at have værktøjet mellem hænderne selv.

Hver workshop bliver undervist af to trainers og tre til fire co-trainers, så du hele tiden er i kontakt med erfarne sociokratiske praktikere som du kan læne dig op af og få kontinuerlig feedback fra. Vi bygger desuden alle kurser op omkring peer-feedback, hvor du gennem din learning circle kan opleve hvordan et responsivt arbejdsmiljø fungerer, og hvilke store fordele det har at give og modtage kontinuerligt feedback.

Sociocratic Practitioner

6 dages intensivt kursus som sætter jeres organisation i stand til at begynde at arbejde sociokratisk, så I kan fordele lederskabet ud på alle medarbejdere i jeres virksomhed, træffe bedre og hurtigere beslutninger som inddrager alle, og skabe en agil organisation som kan handle intelligent.

Sociocratic Trainer

Trarineruddannelsen er målrettet konsulenter og centrale medarbejdere som har brug for selv at kunne undervise i de sociokratiske værktøjer. Kurset er ikke etableret endnu. Kontakt os på mail@crossingcircles.dk hvis du gerne vil reservere en plads på det førstkommende kursus.

Sociocratic Facilitator

4 dages avanceret kursus som sætter dig og dine medarbejdere i stand til at facilitere det sociokratiske møde i alle former for situationer. Den sociokratiske mødeform er stærk i alle sammenhænge, uanset om I ellers arbejder sociokratisk, og værktøjerne kan bruges overalt.

Skræddersyet workshop

Vi er på vej med flere workshops med konkrete redskaber til at arbejde med alle de andre unikke fordele som formålsdrevne organisationer har. Hvis I har brug for en workshop om formålsdrevet markedsføring, produktudvikling, rekruttering, samarbejde eller arbejdsmiljø, så kontakt os endelig.