En spænding er den følelse, du får, når du fornemmer en kløft mellem det, der er, og det, der kunne være. – Chris Cowan

Spændingen og dens potentialer

Først og fremmest forstår vi spændinger, som følelsen af at noget hindrer dig i at udføre dit arbejde eller imødekomme dine behov. Den er i første omgang kun møntet på den enkelte, altså den der oplever en spænding, men kan i mange tilfælde blive et kollektiv anliggende. Og netop den pointe er central for workshoppen. Det handler nemlig om et mentalitetsskifte fra at se spændinger som noget forstyrrende i en negativ forstand, altså som noget, der kun er til gene, til at anskue dem som åbninger mod et nyt udviklingsstadium, som er til glæde for alle involverede parter. 

Det kræver imidlertid at spændingen bliver håndteret på en ordentlig måde.  I Crossing Circles hjælper vi jer med at håndtere spændinger gennem ‘ikke-voldelig kommunikation’ (IVK), som i opbygning ligner den sociokratiske beslutningsmetode. Det handler om at tage pusten ud af den ballon, der er ved at skabes. Derfor obstruerer vi de almindelige måde at gå til konflikter på, og forholder os mere refleksivt og lærende til spændingens rod. IVK tilbyder os forskellige trin til denne proces, som vi hjælper jer gennem, så I kan opleve spændingernes positive bidrag til et bedre arbejdsmiljø.

 

Lad os hjælpe jer med at håndtere spændinger og oplev, hvordan I selv kan agere og påvirke, når spændinger opstår.

1-15 deltagere

Pris: Halvdagsarrangement: kr. 15.000, Heldagsarrangement: kr. 20.000

15-30 deltagere

Pris: Halvdagsarrangement: kr. 25.000, Heldagsarrangement: kr. 35.000Kontakt os på 20 68 10 12 for mere information.