• Formålsbaseret lederskab
  • Organisationsudvikling
  • Selvledelse

K

om med på sommerhøjskole i selvledelse

- uddan dig til sociocratic practitioner

Kom med på sommerhøjskole i selvledelse

- uddan dig til sociocratic practitioner

Igen i år inviterer Nordfyns Højskole og Crossing Circles til sommerhøjskole i selvledelse, når Ted Rau og Jerry Koch-Gonzales kommer og deler ud af deres store viden om hvordan vi arbejder og lever sociokratisk med hinanden.
Kurset er kvalificerende for videre certificering i Den Sociokratiske Cirkelmetode.

Lær hvordan du:

  • fordeler lederskabet ud på alle medarbejdere i din virksomhed
  • træffer bedre og hurtigere beslutninger som inddrager alle
  • skaber en agil organisation som kan handle intelligent
  • forebygger og håndterer konflikter og spændinger
  • giver initiativet og kreativiteten den plads som I har behov for

Begrænset antal pladser

Når en organisation i sandhed lever for sit formål, er der ingen konkurrence. Enhver, der kan hjælpe med at opnå formålet i større omfang eller hurtigere, er en ven, en allieret, ikke en konkurrent. – Frederic Laloux

V

i knytter organisationers formål og virke sammen

Vi knytter organisationers formål og virke sammen

I Crossing Circles hjælper vi din organisation med at indrette hele sit virke efter sine dybeste formål.

Vi knytter dybtgående forandringer op på organisationens unikke identitet og designer skræddersyede forløb, der spænder hele vejen fra behovsanalyse over procesfacilitering til implementering af nye tiltag og opfølgende rådgivning.

Vi tilbyder foredrag om de nyeste metoder udi selvledelse og formålsbaseret lederskab. Vi specialiserer os i den sociokratiske cirkelmetode og rådføringsprincippet. Begge metoder, som i alle brancher skaber ekstraordinære resultater, både hvad angår innovationsgrad så vel som medarbejdertilfredshed og kreativitet.

Har I svært ved at

tiltrække nye kunder?

Lær at fokusere jeres markedsføring gennem brugerdreven innovation. Opdag, hvilke værdier kunden selv ser i produktet, og afdæk den fælles  mission, som I vil invitere jeres kunder med ud på.

Savner I værktøjer til

selvledelse?

Høst det fulde potentiale af jeres organisation ved hjælp af selvledelse. Vi hjælper jer med at gennemskue virvaret af self-management metoder, guider jer uden om faldgruberne og fører jer ved hånden hele vejen.

Ligger jeres værdier

fjernt fra hverdagen?

Gå next level CSR. Brug jeres værdigrundlag til at afspejle, hvem I er – i alt hvad I gør. Find ind til jeres dybeste værdier, formål og mission, og design hele jeres praksis efter det, I står for og tror på.

Drømmer I også om mere

tillid og trivsel?

Lær at opbygge en tillidsfuld og tryg struktur uden at tabe kontrollen undervejs. Vi hjælper jer med at designe dén unikke organisationsmodel, som kan bringe netop jeres medarbejderes evner og talenter bedst til syne og tænde gnisten i deres øjne.

V

i tilbyder at stå for og afholde hele processen fra behovsafdækning til implementering og opfølgning

Vi tilbyder at stå for og afholde hele processen fra behovsafdækning til implementering og opfølgning

Vi starter med en uforpligtende samtale om jeres behov og udfordringer.

Det kan være, at I bare mangler sparring på implementeringsdelen, at I har behov for facilitering af processer til at hjælpe en nuværende indsats på vej, eller måske har I behov for et af vores komplette forløb.

Uanset hvad yder vi kompetent og faglig støtte, der kan udvikle jeres organisation i dybden.

Ønsker I at vide mere, så kontakt os endelig for en uforpligtende samtale.